LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ yahoo
Hỗ trợ qua Yahoo


Hỗ trợ qua Skype

Hỗ trợ qua MSN

VIDEO CLIPS

Làm sạch khuôn nhựa bằng Zclean

Hướng dẫn cách pha polime trợ keo tụ và vắt bùn

Bắt Au từ quặng Au triết tách bằng Vichemgold

Bắt Au bằng thủy ngân
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

Số người Online : 6499

Trong ngày : 42

Tổng số lượt truy cập : 445636

VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Tên văn bản Mã số Ngày ban hành File
VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN TẠM THỜI GIÁM SÁT VÀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (nCoV)” 343/QÐ-BYT 2/14/2020 3:52:33 PM
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 119/2017/NÐ-CP 12/15/2017 11:37:33 AM
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 113/2017/NÐ-CP 10/12/2017 10:07:51 AM
Nghị định 40/2017/NĐ-CP quản lý sản xuất kinh doanh muối 40/2017/NÐ-CP 5/4/2017 3:10:50 PM
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM QCVN: XX/2015/BLÐTBXH 10/22/2015 10:12:52 AM
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG S?: 179/2013/NÐ-CP ngày 14/11/2013 11/26/2013 8:51:16 AM
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT, PHÂN BÓN VÀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP S?: 163/2013/NÐ-CP ngày 12 tháng 11 nam 2013 11/18/2013 9:43:37 AM
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG NGUY HẠI ĐỐI VỚI BÙN THẢI TỪ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC QCVN 50:2013/BTNMT 11/16/2013 10:16:03 AM
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN 142/2013/NÐ-CP 11/7/2013 8:19:30 AM
Quyết ðịnh 1788/QÐ-TTg 1788/QÐ-TTg 10/9/2013 2:02:38 PM
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 218/2010/TT-BTC 4/22/2013 10:49:45 AM
Văn bản thuế 20/11/2012 11/22/2012 8:21:17 AM
Quyết định số 550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 550/QÐ-TTg 5/19/2012 9:44:00 AM
Thông tư 45/2012/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2012 - 2014 Thông tu 45/2012/TT-BTC 4/28/2012 9:39:18 PM
Quy định về lập đề án bảo vệ môi trường TT s? 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 nam 2012 3/27/2012 8:53:00 AM
Bản mẫu khai báo hóa chất Thông tu s? 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 nam 2011 3/27/2012 8:25:11 AM
Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề 46/2011/TT-BTNMT 3/23/2012 4:34:57 PM
Danh mục Thuốc Thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đến 31/12/2012 Thông tu 90/2011/TT-BNNPTNT 2/27/2012 8:29:14 AM
Thông tư danh mục Thuốc Thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đến 31/12/2012 Thông tu 90/2011/TT-BNNPTNT 2/27/2012 8:27:57 AM
Thông tư quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất 04/2012/TT-BCT 2/25/2012 11:54:24 AM
Thông tư quy định về khai báo hóa chất 40/2011/TT-BCT 2/14/2012 9:37:54 AM
Quy chuẩn quốc gia về môi trường 16/2008/QÐ-BTNMT 11/28/2011 9:38:24 AM
DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ph? l?c 1 11/23/2011 12:01:53 PM
Thông tư 28/2010/TT-BCT 28/2010/TT-BCT 11/23/2011 11:53:58 AM
THÔNG TƯ Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận Đề án bảo vệ môi trường chi tiết lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản DT 10.10.2011 10/15/2011 8:09:34 AM
Quyết định 1971-1999 Qui trình xử lý xyanua trong quá trình khai thác vàng 1971/1999/QD-BKHCNMT ngày 10/11/1999 10/7/2011 8:51:13 AM
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HIỆN VIỆC GIÁM ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT, CÁC AMIN THƠM CÓ THỂ GIẢI PHÓNG RA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHỬ TRÊN SẢN PHẨM DỆT MAY 4024/QÐ-BCT 10/3/2011 7:45:17 AM
Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH TT23/2011 9/30/2011 11:42:23 PM
Hướng dẫn nộp thuế môn bài 42/ 2003/TT-BTC 9/14/2011 3:05:31 PM
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 07: 2009/BTNMT - 11/16/2009
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19: 2009/BTNMT 11/16/2009
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20: 2009/BTNMT 11/16/2009
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học QCVN 21: 2009/BTNMT 11/16/2009
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện QCVN 22: 2009/BTNMT 11/16/2009
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng QCVN 23: 2009/BTNMT 11/16/2009
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 24: 2009/BTNMT 11/16/2009
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn QCVN 25: 2009/BTNMT 11/16/2009
Thông tư này 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 25/2009/TT-BTNMT 11/16/2009
Nghị định 90-Qui định xử phạt trong linh vực hoạt động hóa chất 90/2009/NÐ-CP 10/20/2009
Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn xây dựng công trình 957/QĐ-BXD 9/29/2009
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN14:2008/BTNMT 8/29/2009
Nghị định 49/2009-NĐ-CP 4909 5/21/2009
Thông tư hướng dẫn biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam và Nhật giai đoạn 2008-2012 TT83/2009/TT-BTC 4/28/2009
Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam và Nhật giai đoạn 2008-2012 Ban hành theo thông tư 83/2009/BTC 4/28/2009
Nghị định 108/2008 NĐ-CP 108/2008 NÐ-CP 10/7/2008
HƯỚNG DẪN LẬP, PHÊ DUYỆT HOẶC XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM TRA, THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 04/2008/TT-BTNMT 9/18/2008
Nghị định 68 về an toàn hóa chất 68/2005-NĐ-CP 5/20/2005

Công ty cổ phần hóa chất công nghệ mới Việt Nam

  • Địa chỉ: VP: Số 1, ngõ 76/7, Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ: Kho: Số 26, ngõ 914, Phố Trương định, Quận Hoàng Mai, TP Hà nội
  • Tel: 024.38645883 - 0913208796 ; Fax: 024.36646625 - 024.37194246
  • Email: Vietnamchemtech@gmail.com ; vcnt.dung@gmail.com

© Copyright 2011 WebDesigner Group. All rights Reserves.