LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ yahoo
Hỗ trợ qua Yahoo


Hỗ trợ qua Skype

Hỗ trợ qua MSN

VIDEO CLIPS

Làm sạch khuôn nhựa bằng Zclean

Hướng dẫn cách pha polime trợ keo tụ và vắt bùn

Bắt Au từ quặng Au triết tách bằng Vichemgold

Bắt Au bằng thủy ngân
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

Số người Online : 6429

Trong ngày : 40

Tổng số lượt truy cập : 445634

SẢN PHẨM


Hóa chất khai khoáng

Tên sản phẩm Công thức SX-CL-DG File
TCCA- hạt 200g C3H3N3O3Cl3 Nhật-90%-25kg
Vichemfloc 70010 Nonionic trợ keo tụ, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Vichemfloc 84812 Cation trung bình vắt bùn, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Vichemfloc 85610 Cation mạnh vắt bùn, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Kali iodat KIO3 Chile-DD-25kg
Javen - NaOCl NaOCl VN-CN-30L
Sắt II Sunphat tinh thể FeSO4.7H2O TQ-CN-25kg
Vichemtestgold Thử nồng độ Vichemgold tách vàng TQ-500ml
Vichemfloc 62424 anion trung bình, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Axit citric tinh thể - xitric C6H8O7.H2O TQ-BP93-25kg
Axit trichloroisocyanuric 200g C3Cl3N3O3 TQ-90%-50kg
Thủy ngân Hg Nhật-99,999%-1,5kg (22,5kg)
Kali Natri tactrat KNaC4H4O6.4H2O TQ-CN-25kg
Axit sunfuric 98% H2SO4 VN-98%-40kg
Axit Clohydric HCl VN-CN-23kg
Kali bromua KBr TQ-CN-25kg
Natri hydroxit hạt NaOH Thái lan-99%-25kg
Thuốc tím-Potassium permangante KMnO4 TQ-DD-50kg
Vichemfloc 84812 Cation trung bình vắt bùn, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Vichemfloc 62414 Anion thấp phân tử lượng trung bình Nhật-25kg
Thủy ngân Hg Mỹ-99.999997%-34,5kg
Kali bromat KBrO3 TQ-CN-50kg
Thuốc tím KMnO4 Ấn độ-99%-25kg
Natri xyanua NaCN Ấn độ-CN-50kg
Axit Trichloroisocyanuric -20g C3Cl3N3O3 TQ-90%-50kg
Aquaclean ACF 32 Men vi sinh xử lý BOD, COD Mỹ-3,778L(1 Gallon)
Axit xitric tinh thể C6H8O7.H2O TQ-Dược dụng-25kg
Axit sunfuric 93% H2SO4 VN-96%-40kg
Axít clohyđric HCl VN-CN-30kg, 250kg
Axit nitric HNO3 Hàn quốc-68%-35kg
Natri metabisunfit Na2S2O5 Ý-CN-25kg
Kẽm giấy Zn TQ-CN-50kg
Kali xyanua KCN Ấn độ-CN-50kg
Natri sunphit Na2SO3 Thái lan-CN-25kg
Kai ferixyanua K3Fe(CN)6 TQ-CN-25kg
Natri xyanua NaCN TQ-CN-50kg
Amoni pesunphat (NH4)2S2O8 TQ-CN-25kg
Burts-100ST Khử bọt Poli siloxan TS-CN-120kg
Kali bromat KBrO3 TQ-CN-50kg
Chì axetat Pb(CH3COO)2.3H2O TQ-CN-25kg
Natri hydroxit vảy NaOH TQ-96%-25kg
Na2EDTA C10H14N2Na2O8.H2O TQ-CN-25kg
Amoni pesunphat (NH4)2S2O8 TQ-CN-25kg
Natri hydroxit-hạt NaOH TQ-99%-25kg
Kali bromua KBr TQ-CN-25kg
Thuốc tím KMnO4 AR 500g
Canxi hydroxyt Ca(OH)2 VN-98%-25kg
Axit Trichloroisocyanuric -20g C3Cl3N3O3 TQ-90%-50kg
Natri xyanua NaCN TQ-CN-50kg
Than hoạt tính C Trà bắc-CN-25kg
Kali hydroxit KOH Hàn quốc - Công nghiệp - 25kg
Natri peroxit Na2O2 AR 500g
Xô đa Na2CO3 TQ-99%-40kg
Oxi già-Hydrogen peroxit H2O2 HQ-50%-30kg
Vichemgold hóa chất tách vàng TQ-CN-25kg
Natri metabisunfit Na2S2O5 Ý-CN-25kg
Axit Clohydric HCl AR 2500ml
Axit Clohydric HCl AR 500ml
Kali amyl xantat C5H11OCSSK TQ-90%-25kg
Kẽm thỏi Zn Hàn quốc-99,99%-25kg
Axit flohydric HF TQ - 55% - 25kg
Natri nitrit NaNO2 Đức - CN - 25kg
Chì đỏ oxit Pb3O4 TQ - CN - 25kg
Thioure CH4N2S TQ-CN-25kg
Amoni biflorua NH4HF2 TQ-CN-25kg
Natri hydroxit NaOH TQ-AR-0,5kg
Natri sunphua tinh thể Na2S.9H2O TQ-CN-25kg
Natri pecacbonat Na2CO3·1.5H2O2 TQ-99%-25kg
Chì II oxit PbO TQ - CN - 25kg
NaDCC - Natri dicloxyanurat - viên clo khử trùng nước Na.C3HCl2N3O3 TQ-60%-2g
Natri florua NaF TQ - CN - 25kg
Natri nitrat NaNO3 Đức - CN - 25kg
Canxi hypoclorit Ca(OCl)2 TQ-70%-45kg
Thuốc thử nồng độ Vichemgold trong quá trình chiết tách vàng từ quặng A-B TQ
Cốc thủy tinh có mỏ có vạch chịu nhiệt 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 và 5000 ml Bomex - Trung quốc
Bình tam giác không nút mài và có nút mài 50,100,250,500,1000,2000,5000ml TQ
Ống đong thẳng 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 ml TQ
Axit Oxalic H2C2O4.2H2O TQ-CN-25kg
Natri borac.5H2O Na2B4O7.5H2O Mỹ - CN - 25kg
Natri pesunphat Na2S2O8 TQ-CN-25kg
Axit sunphuaric H2SO4 China - AR - 500ml
Axit Nitric HNO3 TQ - AR - 500ml
Amoni hydroxit NH4OH AR 2500ml
Natri hydroxit vảy NaOH TQ-99%-25kg
Máng đãi bắt vàng bằng đồng mạ bạc 50x30cm 50x30cm (6,2gAg) VN
MEKP - Butanox - Metyl ethyl xeton peroxit - đóng rắn nhựa polieste không no C8H18O6 TQ - CN - 5kg
Natri nitrat NaNO3 TQ - CN - 50kg
Bút đo pH 1-14 điện tử cầm tay pH - 1-14 TQ

Công ty cổ phần hóa chất công nghệ mới Việt Nam

© Copyright 2011 WebDesigner Group. All rights Reserves.