LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ yahoo
Hỗ trợ qua Yahoo


Hỗ trợ qua Skype

Hỗ trợ qua MSN

VIDEO CLIPS

Làm sạch khuôn nhựa bằng Zclean

Hướng dẫn cách pha polime trợ keo tụ và vắt bùn

Bắt Au từ quặng Au triết tách bằng Vichemgold

Bắt Au bằng thủy ngân
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

Số người Online : 3242

Trong ngày : 92

Tổng số lượt truy cập : 418034

NỘI DUNG VĂN BẢN PHÁP LUẬTTải về

 

ÐẾN 2020, KHÔNG CÒN CÕ SỞ GÂY Ô NHIỄM 
MÔI TRÝỜNG NGHIÊM TRỌNG
Ðây là mục tiêu ðýợc Thủ týớng Chính phủ ðề ra tại Quyết ðịnh số 1788/QÐ-TTg ngày 01/10/2013 phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt ðể các cõ sở gây ô nhiễm môi trýờng nghiêm trọng ðến nãm 2020.
Cùng với mục tiêu nêu trên, Quyết ðịnh ðã chỉ rõ kế hoạch cụ thể trong từng giai ðoạn nhý: Ðến nãm 2015, xử lý triệt ðể, dứt ðiểm 229 cõ sở gây ô nhiễm môi trýờng nghiêm trọng ðã ðýợc phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý, trong ðó có 13 cõ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trýờng nghiêm trọng chýa hoàn thành xử lý triệt ðể theo Quyết ðịnh 64/2003/QÐ-TTg ngày 22/04/2003 phải hoàn thành trýớc ngày 30/06/2014, quá thời hạn, cõ quan có thẩm quyền quyết ðịnh tạm thời ðình chỉ hoặc cấm hoạt ðộng 20 bãi rác, 10 bệnh viện gây ô nhiễm môi trýờng nghiêm trọng chýa hoàn thành xử lý theo Quyết ðịnh 64/2003/QÐ-TTg phải hoàn thành trýớc ngày 31/12/2015… trong giai ðoạn 
 
 
2016 - 2020, tiếp tục xử lý 222 cõ sở gây ô nhiễm môi trýờng nghiêm trọng, gồm 104 bãi rác cấp huyện quản lý và 118 bệnh viện tuyến huyện…
Cũng tại Quyết ðịnh này, các cõ sở gây ô nhiễm môi trýờng nghiêm trọng ðýợc giao trách nhiệm phải áp dụng ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm xây dựng kế hoạch xử triệt ðể ô nhiễm môi trýờng chi tiết ðến từng tháng, bảo ðảm hoàn thành xử lý triệt ðể theo ðúng tiến ðộ niêm yết bản tóm tắt kế hoạch kế hoạch xử lý triệt ðể tại cõ sở và trụ sở UBND cấp xã nõi cõ sở hoạt ðộng gây ô nhiễm môi trýờng nghiêm trọng ðịnh kỳ 06 tháng phải báo cáo tiến ðộ thực hiện kế hoạch xử lý…
Quyết ðịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Công ty cổ phần hóa chất công nghệ mới Việt Nam

© Copyright 2011 WebDesigner Group. All rights Reserves.