LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ yahoo
Hỗ trợ qua Yahoo


Hỗ trợ qua Skype

Hỗ trợ qua MSN

VIDEO CLIPS

Làm sạch khuôn nhựa bằng Zclean

Hướng dẫn cách pha polime trợ keo tụ và vắt bùn

Bắt Au từ quặng Au triết tách bằng Vichemgold

Bắt Au bằng thủy ngân
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

Số người Online : 2956

Trong ngày : 90

Tổng số lượt truy cập : 418032

NỘI DUNG VĂN BẢN PHÁP LUẬTTải về

Thông tư này quy định chi tiết về:

1. Lập, thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường (BVMT) chi tiết đối với  khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động (sau đây gọi chung là Cơ sở đang hoạt động) có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây viết tắt là ĐTM) quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 29/2011/NĐ-CP) nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung (trường hợp báo cáo ĐTM được phê duyệt trước đó có thay đổi), quyết định phê duyệt đề án BVMT;

2. Lập và đăng ký Đề án BVMT đơn giản đối với cơ sở đang hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là CKBVMT) quy định tại Điều 29 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP nhưng không có giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (sau đây viết tắt là ĐKĐTCMT), giấy xác nhận đăng ký bản CKBVMT, giấy xác nhận đề án BVMT.

Điều 2.  Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt Đề án BVMT chi tiết; lập và đăng ký Đề án BVMT đơn giản quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Công ty cổ phần hóa chất công nghệ mới Việt Nam

© Copyright 2011 WebDesigner Group. All rights Reserves.