LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ yahoo
Hỗ trợ qua Yahoo


Hỗ trợ qua Skype

Hỗ trợ qua MSN

VIDEO CLIPS

Làm sạch khuôn nhựa bằng Zclean

Hướng dẫn cách pha polime trợ keo tụ và vắt bùn

Bắt Au từ quặng Au triết tách bằng Vichemgold

Bắt Au bằng thủy ngân
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

Số người Online : 3313

Trong ngày : 16

Tổng số lượt truy cập : 421728

Natri tripolyphotphatChi tiết sản phẩm:

- Tên sản phẩm: Natri tripolyphotphat

- Công thức : Na5P3O10

- Thành phần : TQ-CN-25kg

- Loại sản phẩm : Hoá chất chống & phá cáu cặn

Mô tả sản phẩm:

 

Tripolyph?tphat natri (Na3PO4) là m?t mu?i c?a natri v?i axít ph?tphoric. Nó du?c s? d?ng trong nhi?u ?ng d?ng, ch?ng h?n làm ch?t b?o qu?n th?c ph?m cho các lo?i h?i s?n, th?t gia súc và gia c?m. Nó cung du?c s? d?ng trong thu?c dánh rang và là ch?t c?u t?o trong xà phòng hay b?t gi?t d? làm tang tính t?y r?a c?a các s?n ph?m này. Trong ti?ng Anh, nó du?c vi?t t?t là

C?c qu?n lý th?c ph?m và du?c ph?m Hoa K? li?t kê STPP nhu là "nói chung du?c công nh?n là an toàn", cùng v?i mu?i an, d?m, b?t n?glutamat natri (thành ph?n chính c?a mì chính). Tuy nhiên, m?t lu?ng du th?a c?a STPP trong th?c ph?m s? là b?t l?i cho ngu?i tiêu dùng do các s?n ph?m này thu?ng ch?a nhi?u nu?c hon so v?i các s?n ph?m không có STPP. STPP (Sodium TriPolyPhosphate) còn có công th?c là(Na5P3O10)trong ngành g?m s? du?c dùng làm ch?t di?n gi?i


CÁC SẢN PHẨM CÙNG PHÂN LOẠI


Test thử nhanh 54 chỉ tiêu nước cấp và nước thải của NhậtA.Sunphamic - H3NSO3 - TQ - CN - 25kgAxit PhotphoricAxit sunfuric 98%Axit ClohydricVichemquat 80 - Chất khử rong rêu trong hệ thống trao đổi nhiệtNaOHXử lý nước nồi hơiCationic axit mạnhHydrazin hydrat 80%Trilon BMuối ănMuối ăn viênNatri metabisunfitNatri clorua bộtNatri metabisunfitNatri hydroxyt 99%Axit axeticHoá chất xử lý nồi hơiNatri hydroxyt vảy 99%Hoá chất xử lý nồi hơiAxit ClohydricNatri hydroxyt 99%Trinatri PhotphatAxit xitric tinh thể


01 02 03

Công ty cổ phần hóa chất công nghệ mới Việt Nam

© Copyright 2011 WebDesigner Group. All rights Reserves.