LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ yahoo
Hỗ trợ qua Yahoo


Hỗ trợ qua Skype

Hỗ trợ qua MSN

VIDEO CLIPS

Làm sạch khuôn nhựa bằng Zclean

Hướng dẫn cách pha polime trợ keo tụ và vắt bùn

Bắt Au từ quặng Au triết tách bằng Vichemgold

Bắt Au bằng thủy ngân
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

Số người Online : 13466

Trong ngày : 113

Tổng số lượt truy cập : 393031

Natri tripolyphotphatChi tiết sản phẩm:

- Tên sản phẩm: Natri tripolyphotphat

- Công thức : Na5P3O10

- Thành phần : TQ-CN-25kg

- Loại sản phẩm : Hóa chất mỹ phẩm & chất tẩy rửa

Mô tả sản phẩm:

 

Tripolyph?tphat natri (Na3PO4) là m?t mu?i c?a natri v?i axít ph?tphoric. Nó du?c s? d?ng trong nhi?u ?ng d?ng, ch?ng h?n làm ch?t b?o qu?n th?c ph?m cho các lo?i h?i s?n, th?t gia súc và gia c?m. Nó cung du?c s? d?ng trong thu?c dánh rang và là ch?t c?u t?o trong xà phòng hay b?t gi?t d? làm tang tính t?y r?a c?a các s?n ph?m này. Trong ti?ng Anh, nó du?c vi?t t?t là

C?c qu?n lý th?c ph?m và du?c ph?m Hoa K? li?t kê STPP nhu là "nói chung du?c công nh?n là an toàn", cùng v?i mu?i an, d?m, b?t n?glutamat natri (thành ph?n chính c?a mì chính). Tuy nhiên, m?t lu?ng du th?a c?a STPP trong th?c ph?m s? là b?t l?i cho ngu?i tiêu dùng do các s?n ph?m này thu?ng ch?a nhi?u nu?c hon so v?i các s?n ph?m không có STPP. STPP (Sodium TriPolyPhosphate) còn có công th?c là(Na5P3O10)trong ngành g?m s? du?c dùng làm ch?t di?n gi?i


CÁC SẢN PHẨM CÙNG PHÂN LOẠI


Vichemfloc DC400TCCA- hạt 200gCloramin B - Khử trùng nước sinh hoạtVichemfloc 84812Axit axeticThuốc tímJaven - NaOClNatri benzoatBenzyl ancolAxit Trichloroisocyanuric -20gAxit Trichloroisocyanuric bộtVichemquat 80 - Chất khử rong rêu trong hệ thống trao đổi nhiệtKali Natri tactratMetylen cloruaAxetonAxit sunfuric 98%Axit ClohydricAxit PhotphoricTCCA viên sủi 20g,200gNatri metabisunfitNatri tripolyphotphatVICHEMQUAT 80Axit trichloroisocyanuric 200gNonylphenolethoxylate 9Tri Clo Etylen


Công ty cổ phần hóa chất công nghệ mới Việt Nam

© Copyright 2011 WebDesigner Group. All rights Reserves.